O FIRMIE   OFERTA   PRACA   KONTAKT

Administracja sieci

Jednostką zarządzającą każdą siecią teleinformatyczną jest serwer. Komputer przeznaczony do pracy w takim charakterze przechowuje wszystkie najistotniejsze informacje firmy od danych księgowych poprzez dokumenty elektroniczne wykorzystywane do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Serwer składa się z części technicznej, w skład której wchodzi dedykowany komputer jak również z części softwer'owej, czyli oprogramowania sterującego wszystkimi procesami zachodzącymi w sieci.

Zapewniamy zarówno sprawną pracą serwera od strony technicznej jak również sprawne funkcjonowanie części programowej jednostki zarządzającej siecią. Nasze doświadczenie obejmuje administrację jak również instalację oprogramowania serwerowego (Linux, Windows, Nowell).

administracja

"PC Com-Soft”
Przedsiębiorstwo Informatyczne

ul. Rojna 62 lok. 33
91-134 Łódź
Tel. 501 866 047
Tel. 42 650 55 11
e-mail: office@comsoft.com.pl